Troska - zestaw działań w stosunku do jakiegoś obiektu, mający na celu jego dobre samopoczucie. Opiekuje się zarówno zwierzę swoim potomstwem, jak i człowiek jakimś stworzeniem lub przedmiotem, na przykład samochodem.

Pelikany - rodzaj ptaków, jedyny w rodzinie pelikanów. Obejmuje 8 gatunków. Pelikany występują sporadycznie w strefach umiarkowanych i tropikalnych wszystkich kontynentów z wyjątkiem Antarktydy. W Rosji występują 2 gatunki: różowy i kędzierzawy pelikan. Rodzaje umiarkowanych szerokości geograficznych są wędrowne.

Zgon - zakończenie istnienia (życia) z powodu niesprzyjających lub tragicznych okoliczności, przedwczesnej lub gwałtownej śmierci z powodu katastrofy, klęski żywiołowej, przemocy, wypadku itp.

Source: youtube.com

Główne zdjęcie: storyfox.ru