Aby maliny w przyszłym roku dały dobre zbiory, trzeba poczynić pewne przygotowania w tym zakresie. Istnieją różne odmiany maliny, letnie i jesienne, a ich pielęgnacja się różni.

Aby wiedzieć, która to malina, trzeba poczekać, aż owoce dojrzeją. Odmiany letnie dojrzewają w lipcu, a jesienne w sierpniu i wczesną jesienią.

Zasady pielęgnacji starszych odmian.

Po zebraniu owoców należy przyciąć krzewy, aby mogły nabrać sił na przyszłoroczne pąki kwiatowe.

Należy przyciąć nadmiar pędów. Nie należy z tym zwlekać do jesieni.

Najpierw należy przyciąć pędy.

Po przycięciu należy pozostawić tylko maksymalnie 10 grubych pędów, tych, które już w tym roku wyrosły. Resztę usuń.

Przytnij na poziomie gleby.

Przycięte gałęzie należy spalić jak najdalej od grządki.

Jak nawozić starszą odmianę malin.

Na 1 m2 należy zastosować 5000 g kompostu, taką samą ilość obornika, torfu i 100 g popiołu.

Przy przekopywaniu należy zastosować 40 g siarczanu potasu i 50 g superfosfatu na m2.

W okresie letnim nie należy stosować nawozów azotowych.

Podlewanie letniej odmiany malin.

Podlewanie zadecyduje o przyszłorocznych zbiorach. Potrzebne jest 35 litrów wody na dorosły krzew i 20 litrów na młody krzew. Podlewać co 7 dni.

Nie należy podlewać przed mrozem i w przypadku częstych opadów deszczu.

Zasady opryskiwania starszych odmian malin przeciwko chorobom i szkodnikom.

Należy pamiętać, że pod krzewami zimują szkodniki i bakterie.

Po zbiorze należy opryskać 1% roztworem cieczy bordoskiej. W sierpniu należy dwukrotnie opryskać maliny w ciągu 14 dni.

Pod malinami ułożyć 15 cm warstwę ściółki.

Zasady pielęgnacji jesiennych odmian.

Owoce pojawiają się na bieżących i zeszłorocznych pędach.

Zbiory można przeprowadzać w okresie letnim.

Gałęzie należy przycinać przy ziemi, aby zapobiec zepsuciu się malin.

Jak dokarmiać jesienną odmianę

Jesienią należy stosować nawóz mineralny o oznaczeniu „Jesień”. Wokół krzewu zastosować 50 g nawozu.

Jesienią nie należy nawozić malin nawozem organicznym.

Zasady podlewania jesiennej odmiany.

Podlewać co 7 dni dużą ilością wody.

Krzewy dobrze podlać na 5 dni przed mrozem, spulchnić glebę i przykryć ściółką. Można umieścić słomę, trociny lub torf.

Zasady opryskiwania jesiennej odmiany przeciwko chorobom i szkodnikom.

Usuń wszystkie chwasty i gałęzie malin. Spal je jak najdalej od grządki. Należy opryskać krzewy 1% roztworem siarczanu miedzi lub żelaza aby zapobiec powstawaniu mchów i porostów.

Życzymy udanych zbiorów!

Główne zdjęcie: lyubimaya.pro