Czy wiesz dlaczego palce Boga i Adama nie dotykają się w słynnym dziele Michała Anioła na suficie Kaplicy Sykstyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie?

Na obrazie palec Boga jest maksymalnie wyciągnięty, ale w przypadku Adama tak nie jest. Chodzi w tym obrazie o to, by wyjaśnić, że Bóg jest zawsze obok, ale decyzja pozostaje po stronie człowieka.

Jeśli człowiek chce dotknąć Boga, będzie musiał wyciągnąć palec, ale nie robiąc tego również może spędzić życie, nie szukając Go.

„Ostatni paliczek w palcu Adama symbolizuje jego wolną wolę”.

Główne zdjęcie: fit4brain.com