Naukowcy uważają pszczoły za najważniejsze owady na Ziemi.

Znaczenie pszczół w życiu człowieka

Wynika to z faktu, że dają nam miód i wosk, uczestniczą w zapylaniu roślin, wpływają na ilość pokarmu roślinnego, a nawet zwierzęcego.

Do czego doprowadzi spadek liczby owadów?

Bez pszczół bylibyśmy pozbawieni orzechów, produktów zbożowych, warzyw i owoców. Spadek populacji tych owadów może doprowadzić do tego, że zwierzęta domowe zostaną pozbawione zwykłego pożywienia. Rzeczywiście, w wielu krajach ptaki i zwierzęta są karmione skorupami i łuskami orzechów, a ilość paszy zależy bezpośrednio od zbiorów tych samych orzechów w sezonie. Jeśli pszczoły nie zapylą orzechów na czas, to nie ma co czekać na żniwa, co oznacza, że ​​nastąpi naturalny spadek populacji zwierząt domowych i ptaków.

Wystąpienie ekologów

Ekolodzy z organizacji „Earth Watchers” przedstawili prezentację na temat znaczenia pszczół w ekosystemie planety oraz zwrócili uwagę słuchaczy na informację, że niektóre gatunki pszczół znajdują się obecnie na liście gatunków zagrożonych i zaapelowali do zgromadzonych do głębokiego zastanowienia się nad skalą zbliżającej się katastrofy.

Naukowcy stwierdzili, że liczba wielu gatunków pszczół stale spada z powodu naturalnych procesów i stosowanych przez człowieka insektycydów, zmieniających się stref klimatycznych na kuli ziemskiej i zmniejszania się liczby roślin na Ziemi. Zwrócili uwagę obecnych na konferencji na to, że pszczoły pomagają nasycić organizm tlenem, bo te pracowite owady zapylają rośliny, które z kolei produkują tlen.

Dbaj o populację pszczół, bo od tego zależy Twoje życie!

Główne zdjęcie: kakao.im