Angelina Jolie wielokrotnie znajdowała się na pierwszym miejscu w rankingu najpiękniejszych kobiet na świecie, ale jej działalność humanitarna jest o wiele bardziej znacząca. Pragniemy opowiedzieć o tym, jak aktorka już czwarty rok walczy o przedłużenie obowiązywania ustawy o przemocy wobec kobiet (VAWA).

Ostatnio Jolie przemawiała w Kongresie Stanów Zjednoczonych, opowiadając się za ustawą zapobiegającą przemocy domowej wobec kobiet i zaostrzającą odpowiedzialność za przemoc fizyczną i seksualną. Ustawa została wcześniej wprowadzona, ale wygasła w 2018 roku.

Zaowocowało to finansowaniem ośrodków pomocy dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy domowej. Przemówienie aktorki było barwne i bardzo emocjonalne, w pewnym momencie nie mogła nawet powstrzymać łez. W swoim wystąpieniu zwracała uwagę senatorów na to, że ofiary pozostawione bez wsparcia państwa zaczynają wierzyć, że ich życie nie ma większej wartości.

https://www.instagram.com/p/CZxSGsBppEb/?utm_source=ig_embed&ig_rid=43ab0b2b-5b5c-42e6-a873-99a6b4f100a5

Ponadto aktorka przedstawiła rozczarowujące statystyki, według których codziennie ofiarami przemocy domowej padają najbardziej bezbronni członkowie rodziny - dzieci. Tysiące umierają, ponieważ nie zostały na czas odseparowane od przemocy w rodzinie, gdzie dorośli nie są w pełni odpowiedzialni za ich cierpienie.

W ciągu ostatniej dekady Jolie wprowadzała zmiany w prawie dotyczące karania za nielegalne działania. Według hollywoodzkiej gwiazdy, to właśnie zaostrzenie środków odstraszy sprawców od przemocy.

Aktorka wezwała do odnowienia prawa, ku pamięci tych ofiar przemocy domowej, których nie udało się uratować. Jolie wzywa również do wprowadzenia zaawansowanych programów naukowych, które pozwolą wykryć najmniejsze ślady przemocy na ciele domniemanych ofiar, aby zapobiec poważnym przestępstwom w przyszłości.

Source: youtube.com

Matka sześciorga dzieci jest szczególnie wrażliwa na los nieletnich ofiar przemocy w rodzinie. Towarzyszyły jej najstarsze dzieci, 20-letni Maddox i 17-letnia Zahara. Aktywnie wspierają słynną matkę i uczestniczą w jej programach charytatywnych.

Na Instagramie Angeliny jest ponad dwanaście milionów obserwujących, ale aktorka używa tej platformy jako środka do zwrócenia uwagi na problemy społeczne, a nie do autoprezentacji. Po tym przemówieniu użytkownicy pokazali swoje wsparcie i aprobatę dla ulubionej aktorki i podziękowali jej za jej troskliwą postawę.

Główne zdjęcie: lemurov.net