Polityk uważał, że jeśli ktoś stara się przestrzegać tych zasad na co dzień, może stać się bardziej odpornym, szczęśliwym i bogatym człowiekiem. Jednocześnie ironicznie zauważał, że każdy człowiek „musi mieć kilka wad, aby nie denerwować swoich przyjaciół”.

Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, twierdził, że swój sukces życiowy zawdzięcza specjalnemu systemowi cnót, który sam wymyślił.

W ciągu dnia nosił w kieszeni zestaw kart, z których każda zawierała siedem kolumn (dni tygodnia) i 13 wierszy. Każdy wiersz zawierał jedną cnotę lub dobry nawyk do wykonania w ciągu dnia. W ten sposób Franklin mógł zrobić kilka dobrych rzeczy w ciągu jednego dnia i zaznaczyć je na karcie krzyżykiem.

Ten system cnót był doskonałym treningiem charakteru, siły woli i świetnym sposobem do samorozwoju. Wiele osób, które odniosły sukces, nie bez powodu nadal z tego korzystają.

Co zatem stanowiło istotę cnót Benjamina Franklina?

Lista 13 cnót polityka wyglądała następująco: Milczenie, Umiar, Powściągliwość, Ład, Czystość, Oszczędność, Postanowienie, Pracowitość, Szczerość, Sprawiedliwość, Spokój, Surowość cielesna, Pokora.

Franklin uważał, że jeśli ktoś będzie starał się codziennie przestrzegać tych zasad, będzie bardziej odpornym, szczęśliwym i bogatym człowiekiem. Jednocześnie ironicznie zauważał, że każdy człowiek „musi mieć kilka wad, aby nie denerwować swoich przyjaciół”.

Przyjrzyjmy się więc bliżej tym zasadom.

Spokój.

Franklin był przekonany, że jeśli nie można zmienić danej sytuacji, nie należy się nią przejmować. Radził, by nie przejmować się problemami, które można rozwiązać, ponieważ wcześniej czy później może to się zmienić.

„To, czego nie da się zmienić, nie powinno być opłakiwane” – mówił polityk.

Milczenie.

Polityk uważał, że należy mówić tylko rzeczy ważne, które mogą przynieść korzyść Tobie lub innym. Uważał, że marnowanie czasu na próżne pogawędki to głupota.

Oszczędność.

Benjamin Franklin mówił: „Ten, kto kupuje niepotrzebne rzeczy, w końcu sprzedaje to, czego potrzebuje” i miał całkowitą rację. Wolał wydawać pieniądze tylko na rzeczy, bez których nie można się obejść.

Marnotrawstwo, jego zdaniem, nie prowadziło do dobrobytu.

Postanowienie.

Ta użyteczna zasada jest dziś powszechnie stosowana przez najbogatszych ludzi na świecie. Jeśli o czymś myślisz, nie musisz czekać na odpowiedni moment i długo planować. Najszybszą drogą do sukcesu jest podjęcie zdecydowanych działań, a nie snucie marzeń. „Jeden wyraz „dzisiaj” jest wart dwóch „jutro”” - powiedział Franklin.

Umiar.

Franklin uważał powstrzymywanie się od złych nawyków i uleganiu swoim słabościom za przejaw siły woli. Silnymi ludźmi nazywał tych, którzy potrafili pokonać swoje złe nawyki i lenistwo.

„Nie jedz do otępienia, nie pij do podniecenia” - radził. Dodawał, że człowiek, który zjadł za dużo, zwykle nie miał energii, aby cokolwiek zrobić.

Powściągliwość.

Cnota ta odnosiła się do panowania nad negatywnymi emocjami. Franklin radził, by nie doprowadzać do konfrontacji, nie zrażać się do przeciwników i nie chować urazy do nikogo, nawet jeśli ta osoba na to zasłużyła.

Pracowitość.

„Kto żyje nadzieją, umrze głodny” - mówi jeden ze słynnych cytatów Franklina. Polityk radził, by nie „siedzieć w jednym miejscu”, ale stale pracować, bo tylko wtedy można osiągnąć sukces.

Ład.

Franklin wykorzystywał ten pożyteczny nawyk, aby wszystko planować i utrzymywać porządek w rzeczach i dokumentach. Wtedy efektywność wzrasta kilkakrotnie!

Czystość.

Za ważny nawyk uważał także utrzymywanie w czystości swoje ciało, ubrania i dom. Czyste ciało to czysty umysł!

Sprawiedliwość.

Benjamin Franklin był przeciwnikiem niesprawiedliwych oskarżeń, stosowania kar i poniżania. W kontaktach z ludźmi o różnym statusie zawsze starał się kierować zasadami dobroci i sprawiedliwości.

Szczerość.

Cnota ta zakłada szczerość i otwartość. Chociaż Franklin był politykiem, nie tolerował kłamstwa i udawania. Jedną z jego zasad było: rób to, co mówisz, i nikogo nie oszukuj.

Surowość cielesna.

Polityk uważał, że trzeba powstrzymywać swoje miłosne zapędy i nie tracić przez nie głowy. Największe problemy, z jakimi borykali się mężczyźni, wynikały z namiętnej, szalonej miłości.

Pokora.

Kolejnym ważnym punktem na liście cnót Benjamina Franklina było pozbycie się wszelkich przejawów dumy i próżności. Zalecał naśladowanie Sokratesa i Jezusa.

Główne zdjęcie: cluber.com.ua