Jeremy Dean, doktor psychologii, przeprowadziła badanie, próbując ustalić, czy istnieją cechy osobowości, które są unikalne dla osób z wysokim IQ. Badanie przyprowadzono na dużą skalę, obejmowało 1116 par bliźniaków.

Jak pokazały wyniki, rzeczywiście intelektualiści mają cechy charakteru, których całkowicie brakuje osobom z niskim IQ.

Tak więc osoby przejawiające zachowania aspołeczne, agresywność, chamstwo, niepohamowanie, drażliwość, histeryczność wykazywały znacznie niższy współczynnik IQ niż osoby uczciwe, życzliwe, powściągliwe i sumienne. Luka w wynikach testu wynosiła co najmniej 10 punktów.

Wysoka inteligencja daje człowiekowi zdolność samokontroli i samoorganizacji, inteligencję emocjonalną, empatię (zdolność do współczucia i postawienia się w miejscu innej osoby). Dzięki rozwiniętym zdolnościom umysłowym człowiek myśli na dużą skalę, śledzi interakcje w zespole, potrafi budować swoje zachowanie w taki sposób, aby budować konstruktywne relacje, ma bardziej rozwinięte sumienie i wysokie wartości moralne.

Osoby o niskim IQ są pozbawione takich cech ze względu na niską organizację mózgu, która nie pozwala im dostrzec wszystkich możliwości rozwoju wydarzeń i relacji, dodać je w jeden poznawczy obraz świata, a także przejawia się w postaci przewagi podstawowych instynktów (agresja, obrona terytorium i własnego bezpieczeństwa) i niewielką zdolnością kontrolowania swoich emocji.

Mówiąc prościej, cechą charakteru, jaką posiadają intelektualiści, jest dobroć. Cechą charakteru, która mówi o słabych zdolnościach umysłowych danej osoby, jest agresywność.

Główne zdjęcie: google.com