Wierność to cnota, którą pewny człowiek albo posiada, albo nie ma jej wcale. Bowiem trzeciej opcji nie istnieje: albp możesz odwrócić się do kogoś plecami, albo okazywać komuś przychylność. Jednocześnie dawno zauważono, że dla przedstawicieli niektórych znaków zodiaku wierność to nie jest pusta fraza.

Osoby spod tych znaków Zodiaku do końca dotrzymują dawego słowa, czynią dobre uczynki, które potwierdzają prawdziwość ich cnoty. Będą postępować tak samo, nawet jeśli w końcu okaże się, że zostali oszukani lub wykorzystani. Oczywiście jak coś takiego się wydarzy, to nie będzie już mowy o żadnej przychylności ani o podobnych rzeczach. Pozostanie tylko kalkulacja i nawet takie podejście będzie mało prawdopodobne. Możemy spodziewać się Jedynie stanowczej odpowiedzi.

Ale do momentu, gdy wszystko jest w porządku, zawsze można na nich liczyć i nie bać się, że wsadzą ci nóż w plecy.

A propos, jaka jest Twoja opinia na ten temat? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach po przeczytaniu artykułu. Uważam, że Twoje myśli są naprawdę ciekawe i wartościowe.

Pomimo złożonego charakteru w przypadku osób spod znaku Zodiaku Byka można śmiało na nich polegać. Byk będzie narzekać i przeklinać, będzie bardzo nieszczęśliwy, gdy wydarzy się najmniejszy drobiazg, który mu się nie podoba. Ale jednocześnie nigdy nie cofnie słowa, lecz zechce skutecznie rozwiązać dany problem.

To prawda, że w kontaktach z przedstawicielami Byka pojawia się mały problem... Albowiem w zamian żądają tego samego. Ze względu na to, że są przyzwyczajeni do tego, aby okazywać innym wierność w słowach i czynach, to tego samego również żądają od innych.

To prawda, że nie wszyscy są gotowi posunąć się tak daleko. To właśnie z tego powodu czasami pojawiają się trudności.

A jeśli okaże się, że osoba spod znaku Byka zostala po prostu przez kogoś wykorzystana... Wtedy może się wydarzyć wiele nieprzyjemnych rzeczy. Chodzi o to, że przedstawiciele tego znaku Zodiaku nigdy nikomu nie wybaczają.

Jednym z najwierniejszych znaków zodiaku jest Lew. Inną kwestią jest to, że przedstawicieli tego znaku Zodiaku są wierni przede wszystkim sobie i swoim zasadom, ideałom i tak dalej.

Natomiast z drugiej strony, gdy komunikacja z Lwem odbywa się na zasadach uczciwości, a także jest wolna od oszustw, zawsze możesz mu zaufać i być pewnym, że nie wsadzi ci nóż w plecy.

Dodatkowo, jeśli jest możliwość zdobycia czegoś dodatkowo, nawet jeśli w omawianym schemacie występuje nieprzejrzysta struktura, to Lew zawsze jest gotowy zaangażować się w tę sprawę „do końca”. On także okazuje gotowość podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak szybko i skutecznie rozwiązać tę sprawę.

Jednak osoby spod znaku Lwa bardzo nie lubią, gdy ktoś ich okłamuje, zwłaszcza gdy potrafi kłamać patrząc im prosto w oczy, a oni z kolei wiedzą jak jest naprawdę...

Dlatego warto zawsze być z nimi szczerym, chociaż nie jest to łatwe. Jednak takie podejście sprawi, że Lew będzie gotów zrozumieć i wybaczyć. Nawet jeśli współpraca nie układa się zbyt dobrze.

Wierność, która wyraża się w słowach i czynach, to bardzo ważny gest dla Panny. Przedstawicielom tego znaku Zodaiku takie zachowanie bardzo się podoba. Ze swojej strony Panny zawsze starają się dotrzymać słowa i oczekują, że inni będą postępować tak samo.

Dopóki komunikacja z Panną odbywa się na zasadach uczciwości, w ramach wcześniej uzgodnionych zasad, umowy lub czegoś podobnego, w relacjach z Panną nie należy spodziewać się kłopotów. Możemy śmiało liczyć na pomoc Panny, szczególnie wtedy, gdy zwrócimy się do niej ze swoimi problemami.

Ale kiedy ktoś chce posłużyć się Panną, aby zrealizować własne cele, a także dać osobie spod tego znaku Zodiaku do zrozumienia, że to on jest gospodarzem tej sprawy, albo też próbuje narzucać mu swoją wolę lub własne zasady… W tej sytuacji Panna może się przeciwstawić takiemu stawianiu sprawy.

Wtedy zaczyna też działać niebezpieczny mechanizm, bo jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, a Panna jest jego wiernym adwokatem. W najbardziej nieodpowiednim momencie na pewno przyjdzie jej na myśl jakiś szczegół, który wszystko zepsuje.

I wtedy w pułapkę wpada osoba, która sama na siebie zastawiła tę pułapkę, a Panna będzie świętowała zwycięstwo...

Główne zdjęcie: google.com