W Norwegii badacze odkryli przełęcz górską w Lendbreen, wcześniej znajdującą się pod warstwą lodu. Znaleziono tam ubrania, narzędzia, sprzęt i inne przedmioty, których wiek szacuje się na około 1700 lat. Teraz te przedmioty z epoki Wikingów powróciły do ludzi, ale już w formie historycznych artefaktów.

Wszystkie przedmioty pochodzą z 300 r. n.e. Wśród ponad stu artefaktów są podkowy, laska z symbolami runicznymi, drewniana igła, rękawice, żelazny nóż, czaszka konia i wiele innych rzeczy.

Górska ścieżka, na której to wszystko zostało znaleziono, była niegdyś wykorzystywana przez handlarzy i podróżników. Miało to miejsce od około 300 roku n.e. do 14 wieku. Najbardziej aktywny okres przypadł na około 1000 r. W 1300 r., z powodu epidemii dżumy, a także czynników ekonomicznych i klimatycznych, szlak był coraz rzadziej używany.

Archeolodzy twierdzą, że topnienie górskich lodowców trwa nadal, co oznacza, że w przyszłości spod lodu wyłonią się kolejne historyczne miejsca i rzeczy.

Tymczasem przyjrzyjmy się temu, co zostało znaleziono na przełęczy w Lendbreen.

Rakieta śnieżna dla konia. Nie ma jeszcze datowania, analiza radiowęglowa ma być dopiero przeprowadzona

foto: turba-urba.org

Drewniany kolec. Został wykonany z drewna sosnowego. Datowany na 1100 rok n.e.

foto: turba-urba.org

Wraz z topnieniem lodowców górskich pojawiła się nowa dziedzina nauki: archeologia lodowcowa. Lód topi się, jakby otwierając kapsułę czasu, w której od wieków ukryte są przedmioty. A teraz archeolodzy znajdują te przedmioty i badają je.

foto: turba-urba.org

W ostatnich latach pokrywa lodowa Lendbreen bardzo się roztopiła. Zdjęcie powyżej przedstawia Lendbreen w 2006 roku, zdjęcie poniżej jest z 2018 roku.

Artefakt, znany jako „szczypce”, pochodzi z V wieku naszej ery.

foto: turba-urba.org

Krzesiwo. Nie ma jeszcze daty

foto: turba-urba.org

Laska z runiczną inskrypcją. Właściciel nazywał się Joar. XI wiek naszej ery.

foto: turba-urba.org

Przedmiot ten jest uważany za urządzenie blokujące. Wykonane z drewna brzozowego. Pochodzi z 800 roku naszej ery.

foto: turba-urba.org

Rękawica uszyta z różnych kawałków materiału. IX wiek n.e.

foto: turba-urba.org

Mała drewniana igła. Nie ma jeszcze daty

foto: turba-urba.org

Drewniany przedmiot. Datowany na 1100 rok n.e.

foto: turba-urba.org

Skórzany but. X wiek n.e.

foto: turba-urba.org

Mały żelazny nóż, XI wiek n.e.

foto: turba-urba.org

Pięknie zachowana podkowa. Sądząc po kształcie, została wykonana między XI a połową XIII wieku.

foto: turba-urba.org

Narzędzie do przędzenia, 800 r.n.e.

foto: turba-urba.org

Czaszka konia jucznego, najmniej starożytne ze znalezisk, pochodzi z 1700 r.

foto: turba-urba.org

Kawałek materiału zabarwiony na niebiesko. Wikingowie i średniowiecze

foto: turba-urba.org

foto: turba-urba.org

Mały pojemnik wykonany z kory brzozowej. 400 r.n.e.

foto: turba-urba.org

Teren w Lendbreen, gdzie ukryte są takie antyki, ma powierzchnię 250 000 metrów kwadratowych.

foto: turba-urba.org

Prace terenowe były prowadzone od 2011 do 2015 roku oraz ponownie w 2018 i 2019 roku i każdego roku archeolodzy znajdowali nowe artefakty.

foto: turba-urba.org

Główne zdjęcie: turba-urba.org