Każdy wie, że trzeba być hojnym.

Do tego stara się wykazać tę cechę przy każdej stosownej okazji, dzięki czemu zyskuje dobrą reputację.

Pomaga przyjaciołom i krewnym, kolegom i znajomym. Nie zapomina o jałmużnie, co jest godne pochwały, ale nie we wszystkich sytuacjach.

Chodzi o to, że nie każdemu trzeba dawać jałmużnę. Istnieją kategorie osób, którym nie należy dawać pieniędzy. Jest ich kilka.

Dzieciom

Można i trzeba im pomagać. Nie należy jednak przekazywać pieniędzy dzieciom. Lepiej kupić jedzenie i oddać bezpłatnie. Tylko jałmużna w takiej postać może im pomóc.

Siedzącym na skrzyżowaniu dróg

To samo dotyczy osób, które proszą o jałmużnę na cmentarzu lub w pobliżu szpitala.

Dawanie jałmużny takim osobom może prowadzić do utraty zdrowia. W najgorszym przypadku może również prowadzić do śmierci.

Młodym osobom

Jeśli taka osoba nie jest bardzo stara, nie trzeba dawać pieniędzy. Taka osoba jest w stanie sama zarobić pieniądze i ma ku temu wszelkie możliwości.

Tylko jeśli żebrak jest niepełnosprawny, możesz dać mu jałmużnę bez względu na jego wiek.

Tym, którzy trzymają czapkę do wrzucania pieniędzy

Do czapki mogą wpadać łzy żebraka. Jeśli pieniądze zostaną tam umieszczone, mogą zostać przyciągnięte negatywne emocje.

Wtedy zaczną się kłopoty w życiu.

Alkoholikom

Jeśli żebrak nie wygląda na trzeźwego, jeśli z jego wzroku wynika, że wyda wszystko na alkohol, nie należy mu dawać pieniędzy.

Nie jest to dobre dla osoby, która otrzymuje pieniądze. Nie jest to też dobre dla samego człowieka, jeśli jego dobroć nie przynosi korzyści.

Nie wolno dawać pieniędzy przy wejściu do kościoła, ponieważ w takim przypadku nie będziesz lepiej się czuć.

Wychodząc z kościoła należy dać przynajmniej coś żebrakom, aby ostatecznie pozbyć się smutku.

Główne zdjęcie: google.com