Nieuczestniczenie w cudzej nienawiści nie jest tchórzliwą ucieczką...

To, czego nie będziesz brał blisko do serca, zostanie na swoim miejscu...

Zostaw ludziom prawo do myślenia o tobie co tylko chcą - nie jesteśmy w stanie wpływać na procesy myślowe innych ludzi! Natomiast przestań zakładać, że jesteś zobowiązany do jakiejkolwiek reakcji na to, co Ci się nie podoba...

Reaguj na to, co lubisz - będzie Ci łatwiej...

Reaguj na to, co pozostawia cię po dobrej stronie i nie ciągnie cię na złą stronę...

Jeśli naprawdę chcesz udowodnić swoją „dobroć”, jeśli zaczynasz się ciągle usprawiedliwiać, to pytanie kieruj nie do źródeł nienawiści, ale do siebie - czy to nie próżność tak rozpaczliwie pragnąć cudzych „niepowodzeń”...?

Zapomnij o tym, jak w dzieciństwie prawie wszyscy byliśmy zmuszani do zdobywania aprobaty poprzez dobre oceny, dewaluując wszystko inne...

Nieuczestniczenie w cudzej nienawiści nie jest tchórzliwą ucieczką...

Jest to świadomy wybór, który pozwoli zadbać o ciebie i twoje zdrowie emocjonalne, alarmując cię, że ludzie, dla których jesteś w jakiś sposób ważny, nawet podczas konfliktu nie zaczną cię nienawidzić...

Miłość i szacunek dążą do konstruktywności i tworzenia, a więc szukają ROZWIĄZAŃ, a nie ZNISZCZENIA...

Nienawiść niczego nie rozwiązuje, nie szuka wyjścia i nie próbuje uratować to, co już jest...

Niszczy...

Zawsze niszczy...

Ci, którzy nam ja przekazują, nie próbują być bliżej...

Inwestują w to, by skrzywdzić, znając twoje słabe strony...

Nie bierz udziału w tym...

Odejdź, nie marnując niczego poza obojętnością...

Kto będzie chciał z tobą nawiązać kontakt, znajdzie na to sposób...

Kto chce cię tylko nienawidzić - znalazł już sposób, by cię stracić...

Główne zdjęcie: storyfox