Czy wiesz, kim byli twoi przodkowie? Jakie były ich imiona, jak wyglądało ich życie? Gdyby poproszono Cię teraz o stworzenie drzewa genealogicznego, ile pokoleń byś sobie przypomniał?

Udowodniono, że 90% ludzi ledwo pamięta imiona swoich pradziadków i, niestety, niewiele może powiedzieć o ich życiu. Najlepiej, gdyby człowiek znał swoich przodków do siódmego pokolenia!

Tradycja polegająca na tym, aby poznać i szanować swoich przodków była dobrze znana poprzednim pokoleniom, a w dzisiejszych czasach została całkowicie zapomniana.

Zatraciliśmy poczucie, że jest nam to potrzebne i do czego służy, a więc zupełnie straciliśmy zainteresowanie naszymi korzeniami. Przecież od tego zależy nasze życie! Nie na darmo pień drzewa symbolizuje nas, liście - naszych dzieci, a korzenie - naszych przodków.

Teraz wyobraź sobie, że masz dużo dzieci, a twoje drzewo wygląda na silne i potężne. Ale o przodkach nie wiesz prawie nic i nigdy się tym nie interesowałeś. Jakie korzenie miałoby takie drzewo? Słabe, małe, bez życia. Nie będą w stanie utrzymać drzewa i ochronić go przed złą pogodą w przypadku huraganu. To właśnie dzieje się w życiu.

Jeśli człowiek nie interesuje się przeszłością i nawet nie rozumie, dlaczego musi znać swoich przodków, traci wsparcie i pomoc ze strony rodziny, siłę, która czasem ratuje życie! Ale sama wiedza nie wystarczy. Jeśli dana osoba nie miała zbyt dobrych relacji z rodzicami lub dziadkami w życiu, to właśnie w tym miejscu przepływ energii przodków jest blokowany.

Urazy, złość, nienawiść nie tylko blokują przepływ energii, ale także przekształcają tę moc w negatywną i destrukcyjną. Na pewno słyszeliście o klątwach rodowych? Dlatego tak ważne jest nawiązanie relacji z krewnymi, jeśli jeszcze żyją lub wybaczenie im, jeśli nie żyją. Ale to nie jedyny powód, żeby znać swoich przodków i mieć z nimi dobre relacje (nawet jeśli nie żyją, to należy pamiętać tylko dobre rzeczy z nimi związane, dzięki czemu otrzymujemy energię).

Siedem pokoleń człowieka symbolizuje jego siedem ośrodków energetycznych. Każde pokolenie kształtuje pewne aspekty naszego życia:

  • Pierwsze pokolenie (ja, probant).

  • Drugie pokolenie (rodzice - 2 osoby) - kształtują ciało, zdrowie, przekazują skrypty rodzinne.

  • Trzecie pokolenie (dziadkowie - 4 osoby) - odpowiedzialne za intelekt, zdolności, talenty.

  • Czwarte pokolenie (pradziadkowie - 8 osób) to strażnicy harmonii, radości w życiu i dobrobytu materialnego.

  • Piąte pokolenie (pra pra dziadkowie - 16 osób) odpowiadają za bezpieczeństwo w życiu.

  • Szóste pokolenie (pra pra pra dziadkowie - 32 osoby) - budują więź z tradycją. 32 osoby w szóstym pokoleniu symbolizują 32 zęby, gdzie każdy ząb jest związany z każdym przodkiem. Jeśli masz problemy z zębami, warto zadbać o zbudowanie relacji z przodkami.

  • Siódme pokolenie (pra pra pra pra dziadkowie - 64 osoby) - są odpowiedzialni za kraj, miasto, dom, w którym żyjemy.

Jeśli rozłożyć 64 na czynniki pierwsze, to otrzymujemy właśnie to: 6+4 = 10 -˃ 1+0 = 1 - Znowu pierwsze pokolenie. W ten sposób zamyka się krąg siedmiu pokoleń.

Aby zbudować relacje ze swoimi przodkami, musisz najpierw poznać imiona i jak wyglądało życie każdej osoby. Potem trzeba czytać modlitwy za każdego przodka, modlić się do siły wyższej. W naszych rękach jest otrzymanie wsparcia ze strony rodziny, błogosławieństwo na spełnienie najbardziej skrytych marzeń.

Główne zdjęcie: kakao.im